Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

Teedeinseneri kutsestandardipõhine täiendkoolitus (25.01.2018-23.11.2018)

Kursusele on oodatud teedeinsenerid, kes soovivad tutvuda teede ja sildade projekteerimise, ehitamise ja hooldega seotud seadusandlusega ning saada praktilisi kogemusi lähtudes teedeinseneri kutsestandardi nõuetest. Vaata lähemalt

Võlanõustaja (tase 6) (26.01.2018-16.03.2018)

Kursusele on oodatud sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, ohvriabi töötajad, juhtumikorraldajad ja kõik teised, kelle töö eeldab toimetulekut võlaprobleemidega inimestega. Vaata lähemalt

Infoturbe haldus ISKE baasil (26.01.2018)

Kursusele on oodatud asutuste töötajad, kelle ülesandeks on ISKE metoodika rakendamine. Osalejad läbivad praktiliste näidetega ISKE 11 sammu ning saavad ülevaate auditi tellimise protsessist ja läbiviimisest tellija vaatest. Vaata lähemalt

Küttesüsteemide ehitamine (Ehitusjuht 6) (31.01.2018-15.02.2018)

Kursusele on oodatud ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust hoone ja selle juurde kuuluvate küttesüsteemide, sh katlasüsteemide ehitustööde juhtimiseks. Vaata lähemalt