Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

 • Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO) (29.09-18.12.2020) 
 • Koolituskava ülesehitusel on lähtutud Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud soovituslikest kompetentsidest, mis on eelduseks andmekaitsespetsialisti rolli tulemuslikul täitmisel. Vaata lähemalt

 • Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine (27.-28.08.2020) 
 • Kursus on mõeldud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega. Vaata lähemalt

 • Andmeauditi läbiviimine (11.09.2020) 
 • Ootame koolitusele siseaudiitoreid, IT-juhte, riskijuhte, kvaliteedijuhte, DPO, ärianalüütikuid, andmehaldureid (data steward), infoturbejuhte, ettevõtete/organisatsioonide juhte Vaata lähemalt

 • Andmete visualiseerimine PowerQuery ja Power BI abil (16.-17.09.2020) 
 • Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes soovivad importida andmeid erinevatest allikatest ja nende alusel luua pilkupüüdvaid arvjooniseid ja diagramme. Vaata lähemalt

 • Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine  (22.-23.09.2020) 
 • Jätkukoolitus kursusele "Sissejuhatus infosüsteemide analüüsi". Eesmärk on süvendada infosüsteemide analüüsi alaseid teadmisi ja kujundada süsteemset mõtteviisi ettevõttest, selle ärilistest eesmärkidest, projektidest ja infosüsteemidest. Antud kursus tutvustab ka nõuete haldust ja modelleerimist. Vaata lähemalt

 • Sissejuhatus andmebaasisüsteemidesse  
 • Kursusele on oodatud kõik, kes soovivad oma teadmisi andmebaasidest ja andmekvaliteedist täiendada. Kursuse tempo on jõukohane ka osalejatele, kes pole varasemalt andmebaasidega kokku puutunud või kes soovivad edaspidi end arendada andmeanalüüsi või SQL päringukeele vallas. Vaata lähemalt