Algavad koolitused

Vaata koolituskalendrit 

UUS KURSUS! Koolituse läbinu on võimeline kindlustama mitteaktsepteeritavate riskide maandamise info- ja sidesüsteemides, arvestades turvalisuse nõuetega süsteemide disainimisel ning kogu nende elutsükli vältel. Vaata lähemalt

UUS KURSUS! Koolitus on suunatud arvutikasutajatele, kes soovivad importida andmeid erinevatest allikatest ja nende alusel luua pilkupüüdvaid arvjooniseid ja diagramme. Vaata lähemalt

UUS KURSUS! Eesmärk on tutvustada kuulajale:
- EL põhilist institutsionaalset toimimist, sh õigusaktide menetlemist;
- EL pädevuste jagamist liikmesriikidega;
- EL õigust ning konstitutsionaalseid põhimõtteid;
- ja arutada läbi andmekaitse alaseid kohtulahendeid. Vaata lähemalt

UUS KURSUS! Koolitus on mõeldud inseneridele, teede projekteerijatele, kes soovivad omandada ja täiendada projekteerimisoskusi Autodesk Civil 3D tarkvaras. Vaata lähemalt

UUS KURSUS! Koolitus on mõeldud hoone tehnosüsteemide projekteerijatele, kes soovivad parandada projektjooniste täpsust (koordinatsioon) ja kasutades hoone informatiivse modelleerimise (BIM) eeliseid tõsta oma tööviljakust. Vaata lähemalt

UUS KURSUS! Kursuse eesmärk on omandada baastasemel digipädevused vastavalt rahvusvahelisele digipädevuse raamistikule. Vaata lähemalt